Aktualności

Artykuły

  • Informacja w sprawie wykonywania funkcji Prezesa Sądu

    Z dniem 20 stycznia 2018 r. funkcję Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi na podstawie art. 22b § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23) wykonuje Pani Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Anna Seniuk– Przewodnicząca IV Wydziału Karnego tego sądu.

    Czytajwięcejo:
  • Opłata za wpis do rejestru spadkowego

    Sąd Rejonowy dla Łodzi–Widzewa w Łodzi informuje, że zmieniły się przepisy i od  8 września 2016 r. istnieje obowiązek uiszczania dodatkowej opłaty w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. Opłatę w wysokości 5 zł wnosi się za za wpis do rejestru spadkowego.

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności