Dyrektor Sądu

Artykuły

  • Dyrektor Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

    Agnieszka Szymańska - pełniąca obowiązki Dyrektora

    Al.Piłsudskiego 143, II piętro, pokój 207
    92-332 Łódź

    tel.: (+48) (42) 677-47-28

    fax: (+48) (42) 288-42-30