Dyrektor Sądu

Artykuły

 • Dyrektor Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

  Agnieszka Szymańska - pełniąca obowiązki Dyrektora

  Al.Piłsudskiego 143, II piętro, pokój 207
  92-332 Łódź

  tel.: (+48) (42) 677-47-28

  fax: (+48) (42) 288-42-30