Skargi i wnioski

Właściwym w sprawach skarg wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi jest Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi.

Skargi wnioski można składać:

  • osobiście w Biurze Podawczym w siedzibie Sądu przy Al.Piłsudskiego 143;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Oddział Administracyjny, 92-332 Łódź, Al.Piłsudskiego 143;
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: administracyjny@widzew.sr.gov.pl;
  • w formie ustnej do protokołu
    - z zakresu spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz komorniczych w sekretariacie Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Al.Piłsudskiego 143, pokój 207;
  • w zakresie spraw karnych oraz w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sądu w sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Al.Piłsudskiego 143, pokój 202.

Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku (Dz.U. Dz dnia 16 maja 2012 roku poz. 524)

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski