Klauzula obowiązku informacyjnego

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz art. 175dc § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 tj. z dnia 2019.01.11, z póź. zm.)  -  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uprzejmie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości  i przysługujących prawach z tym związanych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z siedzibą w Łodzi Al. Piłsudskiego 143, kod pocztowy 92-332; tel. (42) 67 74 600.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi jest Pan Krzysztof Radecki e-mail iodo@widzew.sr.gov.pl, tel. 662101088.
 1. W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi  został powołany Inspektor Ochrony Danych Pan Krzysztof Radecki, z którym może się Pani/ Pan kontaktować drogą mailową na adres:  iodo@widzew.sr.gov.pl  w celu uzyskania informacji w sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sąd i skorzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 i 7 RODO – i jest niezbędne w celu realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań nałożonych na sądy.
 3. Zakres danych przetwarzanych przez Sąd określa głównie ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz szereg innych aktów prawnych i wykonawczych.
 4. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom (odbiorcom) – wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania – o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 7 RODO (zgoda) ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Sąd nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, nie stosuje również procedury profilowania.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane w sposób zapewniający poufność i integralność oraz dostępność danych, przez okresy wynikające z regulacji obowiązujących w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi.
 10. Pani/Panu przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym dla postępowań sądowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi jest Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi (Art.  175dd § 1 Dz.U.2019.52 tj. z dnia 2019.01.11, z póź. zm.)

Rejestr zmian dla: Klauzula obowiązku informacyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-23
Publikacja w dniu:
2019-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Sadura
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Sadura
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d