Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

 

Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać:

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Strona internetowa Sądu Okręgowego w Łodzi: http://lodz.so.gov.pl/mediatorzy,m,mg,3,37

Film promujący mediacje zrealizowany przez Fundację Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów


Międzynarodowy Dzień Mediacji, Tydzień Mediacji 2017

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 19 października 2017 roku (Tydzień Mediacji 16 – 20 października 2017 roku).

Rejestr zmian dla: Mediacje