Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

 

Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać:

Strona internetowa Sądu Okręgowego w Łodzi: http://lodz.so.gov.pl/

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/

 masz prawo do mediacji

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji, Tydzień Mediacji 2016

W dniu 20 października 2016 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17-22 października 2016, a oba projekty będą przebiegały pod hasłem "Masz prawo do mediacji".

Rejestr zmian dla: Mediacje