Oferty pracy

Oferty pracy należy składać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Al. Piłsudskiego 143, piętro I, pokój 132.

 

Każda oferta pracy powinna zawierać (o ile nie jest inaczej wskazane w ogłoszeniu konkursowym):

 • podanie (list motywacyjny),
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej),
 • kserokopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły,
 • oświadczenie kandydata (do pobrania poniżej)

Artykuły

 • A.X. -1112-1-18

  • Stanowisko:
   stażysta
  • Termin przyjmowania ofert:
   31.03.2018
  • Organizator:
   Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi
  • Status:
   zakończono II etap konkursu
  Czytajwięcejo: