Oferty pracy

Oferty pracy należy składać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Al. Piłsudskiego 143, piętro I, pokój 132.

 

Każda oferta pracy powinna zawierać (o ile nie jest inaczej wskazane w ogłoszeniu konkursowym):

  • podanie (list motywacyjny),
  • życiorys (CV),
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej),
  • kserokopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły,
  • oświadczenie kandydata (do pobrania poniżej)

Dokumenty do pobrania:

Artykuły