Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2017 r. poz.729) - zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, dzierżawy lub darowizny.

Szczegóły w zakładce majątek

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-17
Publikacja w dniu:
2018-09-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-17
Publikacja w dniu:
2018-09-17
Opis zmiany:
b/d