Opłata za wpis do rejestru spadkowego

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Widzewa w Łodzi informuje, że zmieniły się przepisy i od 8 września 2016 r. istnieje obowiązek uiszczania dodatkowej opłaty w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. Opłatę w wysokości 5 zł wnosi się za za wpis do rejestru spadkowego.

Opłatę należy uiścić:

- poprzez dokonanie przelewu na konto Sądu:
NBP O/Łódź 19 1010 1371 0005 1813 9800 0000;

- w kasie sądu, mieszczącej się w budynku sądu przy Al. Piłsudskiego 143

Opłata za wpis do rejestru spadkowego nie może być uiszczona za pomocą znaków opłaty sądowej.

Opłata wynosi 5 zł jeżeli wniosek dotyczy jednej osoby zmarłej, 10 zł, jeżeli wniosek dotyczy dwóch osób zmarłych itd.

Brak wymaganej opłaty spowoduje zwrot wniosku.

Rejestr zmian dla: Opłata za wpis do rejestru spadkowego