Portal informacyjny

Portal Informacyjny jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa (w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostęp do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi i podejmowanych w nich czynnościach.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Podane w nim dane weryfikowane są przez kierowników sekretariatów lub wyznaczonych przez nich pracowników poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Szczegółowy opis procedury rejestracji, zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

Zarejestrowani już użytkownicy PI mogą również korzystać z portalu innej apelacji. Proces tworzenia nowego konta w PI innej apelacji zawarte są w instrukcji korzystania.

Portal Informacyjny został uruchomiony w dniu 20.06.2016 roku zgodnie z zarządzeniem nr 22/2016 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi. W Portalu Informacyjnym znajdują się wszystkie sprawy po dacie uruchomienia PI oraz sprawy czynne na dzień uruchomienia.

Portal Informacyjny oraz instrukcja korzystania z portalu informacyjnego jest dostępna pod adresem: https://portal.lodz.sa.gov.pl

 

Problemy związane w działaniem Portalu Informacyjnego należy zgłaszać do Ośrodka Wsparcia Informatycznego w Elblągu

tel.: (+48) (71) 748 96 00