Sędziowie

Prezes Sądu

Wiceprezes Sądu - 


I Wydział Cywilny

 1. Kinga Grzegorczyk - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Joanna Borkowska - podział czynności.pdf
 3. Agata Kłosińska - podział czynności.pdf
 4. Emilia Racięcka - podział czynności.pdf
 5. Anna Waszczyk - podział czynności.pdf
 6. Hanna Świderska - podział czynności.pdf
 7. Monika Sałyga - podział czynności.pdf

II Wydział Cywilny

 1. Bartosz Lewandowski - przewodniczący wydziału -
 2. Krzysztof Turbiński - Delegowany do Sądu Okręgowego w Łodzi - podział czynności.pdf
 3. Wioletta Sychniak - Delegowana do Sądu Okręgowego w Łodzi
 4. Anna Dhahir-Swaidan - podział czynności.pdf
 5. Agnieszka Kania-Zamorska - podział czynności.pdf
 6. Anna Korczak-Głowacz - podział czynności.pdf
 7. Helena Sarzała  - podział czynności.pdf
 8. Krzysztof Ślubowski - podział czynności.pdf
 9. Agnieszka Wrońska-Machnicka - podział czynności.pdf

Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym

 1. Anna Braczkowska - kierownik sekcji egzekucyjnej -

III Wydział Karny

 1. Marek Raszewski - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Iwona Konopka - podział czynności.pdf
 3. Joanna Milan-Głowacka - podział czynności.pdf
 4. Ewa Rakowska - podział czynności.pdf
 5. Robert Szychowski - podział czynności.pdf

IV Wydział Karny

 1. Anna Seniuk - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Katarzyna Trafisz - podział czynności.pdf
 3. Ewa Bielawska-Cegielska - podział czynności.pdf
 4. Grzegorz Gułajewski - podział czynności.pdf
 5. Karolina Paszkowska-Masłowska - podział czynności.pdf
 6. Dorota Siewierska - podział czynności.pdf

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV Wydziału Karnego

 1. Anna Małecka - kierownik Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV Wydziału Karnego - podział czynności.pdf

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Małgorzata Gutkowska - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Maciej Starostecki - podział czynności.pdf
 3. Iwona Zatorska - podział czynności.pdf
 4. Grażyna Ogińska - podział czynności.pdf
 5. Robert Adamczyk - podział czynności.pdf
 6. Joanna Ławnicka - podział czynności.pdf
 7. Dorota Łopalewska - podział czynności.pdf
 8. Katarzyna Wielichowska - Opalska

VII Wydział Karny

 1. Mariusz Szczygielski - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Anna Dziewirska - podział czynności.pdf
 3. Mirosław Nockowski - podział czynności.pdf
 4. Marek Pietruszka - podział czynności.pdf
 5. Małgorzata Wysoczyńska - podział czynności.pdf

VIII Wydział Cywilny

 1. Małgorzata Sosińska-Halbina - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Tomasz Kalsztein -  podział czynności.pdf
 3. Anna Bielecka-Gąszcz - podział czynności.pdf
 4. Bartek Męcina - podział czynności.pdf

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych VII Wydziału Karnego

 1. Agnieszka Walter - kierownik sekcji - podział czynności.pdf