Sędziowie

Prezes Sądu - SSR Marek Pietruszka - podział czynności.pdf

Wiceprezes Sądu - SSR Anetta Kotecka podział czynności.pdf


I Wydział Cywilny

 1. Kinga Grzegorczyk - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Joanna Borkowska - podział czynności.pdf
 3. Agata Kłosińska - podział czynności.pdf
 4. Emilia Racięcka - podział czynności.pdf
 5. Hanna Świderska - podział czynności.pdf
 6. Wioletta Sychniak - podział czynności.pdf
 7. Monika Sałyga - podział czynności.pdf
 8. Anetta Kotecka - Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi podział czynności.pdf

II Wydział Cywilny

 1. Bartosz Lewandowski - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Krzysztof Turbiński  - podział czynności.pdf
 3. Anna Dhahir-Swaidan - podział czynności.pdf
 4. Agnieszka Kania-Zamorska - podział czynności.pdf
 5. Anna Korczak-Głowacz - podział czynności.pdf
 6. Helena Sarzała  - podział czynności.pdf
 7. Krzysztof Ślubowski - podział czynności.pdf
 8. Agnieszka Wrońska-Machnicka - podział czynności.pdf

Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym

 1. Anna Braczkowska - kierownik sekcji egzekucyjnej - podział czynności.pdf

III Wydział Karny

 1. Marek Raszewski - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Iwona Konopka - podział czynności.pdf
 3. Joanna Milan-Głowacka - podział czynności.pdf
 4. Ewa Rakowska - podział czynności.pdf
 5. Robert Szychowski - podział czynności.pdf
 6. Marek Pietruszka - Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi - podział czynności.pdf
 7. Małgorzata Wysoczyńska - podział czynności.pdf
 8. Agnieszka Walter - podział czynności.pdf

IV Wydział Karny

 1. Anna Seniuk - przewodniczący wydziału -  podział czynności.pdf
 2. Katarzyna Trafisz - podział czynności.pdf
 3. Ewa Bielawska-Cegielska - podział czynności.pdf
 4. Grzegorz Gułajewski - podział czynności.pdf
 5. Karolina Paszkowska-Masłowska - podział czynności.pdf
 6. Dorota Siewierska - podział czynności.pdf
 7. Mariusz Szczygielski - podział czynności.pdf
 8. Mirosław Nockowski - podział czynności.pdf

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV Wydziału Karnego

 1. Anna Małecka - kierownik Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV Wydziału Karnego - podział czynności.pdf

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Małgorzata Gutkowska - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Maciej Starostecki - podział czynności.pdf
 3. Iwona Zatorska - podział czynności.pdf
 4. Robert Adamczyk - podział czynności.pdf
 5. Joanna Ławnicka - podział czynności.pdf
 6. Dorota Łopalewska - podział czynności.pdf
 7. Katarzyna Wielichowska - Opalska - podział czynności.pdf
 8. Anna Woźniak - Matysik - podział czynności.pdf

VIII Wydział Cywilny

 1. Małgorzata Sosińska-Halbina - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Tomasz Kalsztein -  podział czynności.pdf
 3. Anna Bielecka-Gąszcz - podział czynności.pdf
 4. Bartek Męcina - podział czynności.pdf