Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych VII Wydziału Karnego

- wykonywanie orzeczeń z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna, a także z zakresu prawa wykroczeń, przestępstw drogowych oraz przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego z obszaru właściwości sądu,

Kierownik Sekcji: Agnieszka Walter

Godziny przyjęć interesantów przez Kierownika Sekcji:

Poniedziałek: 12:00 - 15:30
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Sylwia Płocka

Al.Piłsudskiego 143, III piętro, pokój 320
92-332 Łódź

tel.: (+48) (42) 677-47-47 - Biuro Obsługi Interesantów

tel.: (+48) (42) 677-47-21

tel.: (+48) (42) 677-46-73

tel.: (+48) (42) 677-46-74

tel.: (+48) (42) 677-46-76

fax: (+48) (42) 288-42-39