Statystyka Sądowa 2015

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2015 roku:

 • MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych pdf
 • MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych pdf
 • MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej pdf
 • MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia pdf
 • MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej pdf
 • MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich pdf
 • MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich pdf
 • MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika pdf
 • MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej pdf

Sprawozdania statystyczne za 2015 rok:

 • MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych pdf
 • MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych pdf
 • MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej pdf
 • MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia pdf
 • MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej pdf
 • MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich pdf
 • MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich pdf
 • MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika pdf
 • MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej pdf