Statystyka Sądowa 2018

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2018 roku:

 • MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1
 • MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5
 • MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6
 • MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7
 • MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MS-S10
 • MS-16 / MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich MS-S16/18
 • MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika MS-Kom23
 • MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40

Sprawozdania statystyczne za 2018 rok:

 • MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1
 • MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5
 • MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6
 • MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7
 • MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MS-S10
 • MS-16 / MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich MS-S16/18
 • MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika MS-Kom23
 • MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40

Rejestr zmian dla: Statystyka Sądowa 2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Sadura
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Sadura
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Sadura
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Sadura
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Sadura
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d