Umowa najmu pomieszczenia z przeznaczeniem na kiosk

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 143 informuje, że posiada (do umowy najmu) dwa pomieszczenia o powierzchni 5,4 m2 (Łódź, Al.Piłsudskiego 143) i 6 m2 (Łódź, ul.Kopcińskiego 56) z przeznaczeniem na kiosk – prowadzenie sprzedaży detalicznej znaków opłaty sądowej, materiałów piśmienniczych oraz świadczenie usług kserograficznych.

W budynku Sądu zlokalizowanym przy ul. Kopcińskiego 56 możliwość sprzedaży artykułów spożywczych.

Termin obowiązywania umowy najmu – 3 lata od dnia podpisania umowy.

Pomieszczenia nie wymagają remontu.

W ofercie należy wskazać w szczególności proponowaną cenę za wynajem 1 m2 pomieszczenia oraz proponowaną procentową wielkość prowizji z tytułu sprzedaż detalicznej znaków opłaty sądowej.

Osoby do kontaktu ze strony Sądu – pracownicy Oddziału Gospodarczego

Jolanta Pruszkowska tel. 42 677-46-19, pok. 124
Piotr Kołkowski tel. 42 677-47-38, pok. 124

Oferty należy składać w Oddziale Gospodarczym pok. 124.

Rejestr zmian dla: Umowa najmu pomieszczenia z przeznaczeniem na kiosk