V Wydział Rodzinny i Nieletnich

- sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, z obszaru właściwości tego Sądu oraz gmin Andrespol, Nowosolna i Brójce.

Przewodniczący wydziału: Małgorzata Gutkowska

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 12:00 - 15:30
Czwartek: 10:00 - 13:00

Zastępca Przewodniczącego wydziału:

Kierownik sekretariatu: Joanna Kasprzak

ul.Kopcińskiego 56, I piętro, pokój 111
90-032 Łódź

tel.: (+48) (42) 677-95-64 Biuro Obsługi Interesantów

tel.: (+48) (42) 677-95-13

tel.: (+48) (42) 677-95-12

tel.: (+48) (42) 677-95-14

tel.: (+48) (42) 677-95-15

fax: (+48) (42) 288-42-42

Adres do korespondencji: