Zespoły Kuratorskie

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi znajdują się następujące Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej:

 

w budynku przy Al. Piłsudskiego 143 kuratorzy dla dorosłych

  • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
  • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

w budynku przy ul. Kopcińskiego 56 kuratorzy rodzinni i nieletnich

  • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
  • IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej