Biuro Obsługi Interesantów przy Al.Piłsudskiego 143

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) wraz ze stanowiącą jego część Czytelnią Akt w Sądzie Rejonowym dla Łodzi–Widzewa w Łodzi przy Al.Piłsudskiego 143 zostało powołane z dniem 04 maja 2015 r. na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi–Widzewa w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku Nr 13/2015.

Biuro Obsługi Interesanta udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, wydaje zamówione dokumenty.


Przyjęcia Interesantów:

Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta

poniedziałek w godzinach 08:00-18:00 (zamawianie akt: 08:00 - 14:45)
wtorek - piątek w godzinach 08:00-15:00 (zamawianie akt: 08:00 - 14:45)

jak również telefonicznie pod numerem telefonu:

(+48) (42) 677-47-47

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

Czytelnia akt:

poniedziałek w godzinach 10:00-18:00 (zamawianie akt: 10:00 - 14:45)
wtorek - piątek w godzinach 08:00-15:00 (zamawianie akt: 08:00 - 14:45)

tel.: (+48) (42) 677-47-50

 

Biuro Obsługi Interesanta nie przyjmuje pism. Przyjmowaniem pism zajmuje się Biuro Podawcze przy Al.Piłsudskiego 143 w Łodzi.

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do BOI – obowiązuje zasada jednej kolejki.

Informacje udzielane telefonicznie oraz drogą elektroniczną mogą obejmować: wskazanie sygnatury sprawy, terminy posiedzeń i rozpraw, datę wydania orzeczenia, czynności dotyczące postępowania międzyinstancyjnego i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta.

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.