Fundusz socjalny

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Komisja Socjalna
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Al.Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

tel.: (+48) (42) 677-47-18

 

Przewodniczący Komisji Socjalnej:

Jarosław Piórkowski wew.718

 

Członkowie Komisji:

Jolanta Popławska

Anna Pietrzykowska wew.734

Monika Krajewska wew.733

Jakub Szremski wew.617

 

 

Numer konta ZFŚS Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi:

02 1010 1371 0005 1818 9110 0000