Konta bankowe

Wpisy sądowe,grzywny, koszty, opłaty od wniosku o uzasadnienie uiszcza się na konto:

NBP O/Łódź 79 1010 1371 0005 1822 3100 0000


Wpłaty zaliczek dla biegłych, tłumaczy, opinie, opłatę za wpis do rejestru spadkowego uiszcza się na konto:

NBP O/Łódź 19 1010 1371 0005 1813 9800 0000


Wpłaty z tytułu wadium, depozytów, poręczeń, i zabezpieczeń majątkowych uiszcza się na konto:

BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004

 

Od dnia 01.03.2018 r. nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od dnia 01.03.2018 r.  wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonywać w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. na nr konta:

 74 1240 6957 0111 0000 0000 1053

UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego


Wpłaty: zasądzone na podstawie wezwań Sądu: Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi:

63 1130 1163 0014 7129 0420 0001

 

Od dnia 01.03.2018 r. nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od dnia 01.03.2018 r.  wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonywać w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. na nr konta:

 77 1240 6957 0111 0000 0000 2260

UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego

 

 

SAMOOBSŁUGOWY TERMINAL PŁATNICZY

Informujemy, iż w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi w budynkach przy Al. Piłsudskiego 143 oraz przy ul. Kopcińskiego 56 znajdują się samoobsługowe terminale płatnicze, które obsługują sprzedaż e-znaków, umożliwiają dokonywanie płatności z tytułu dochodów budżetowych, wpłat na konto sum na zlecenie oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rzecz Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ, ZA POŚREDNICTWEM KART PŁATNICZYCH.

Urządzenia obsługują karty Visa, MasterCard i Maesto. Terminal płatniczy wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty w urządzeniu).

Za pomocą terminala płatniczego można dokonywać bezgotówkowo wpłat na rachunki bankowe Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi m.in. z tytułu:

  • opłat od pozwu,
  • opłat od wniosku,
  • zażaleń czy skarg,
  • grzywien,
  • kosztów postępowania,
  • opłat za kserokopie,
  • zaliczek na biegłego lub kuratora,
  • świadczeń pieniężnych, nawiązek.

 

Opłat gotówkowych na rzecz Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi związanych z postępowaniem sądowym (np. wpisy sądowe, opłaty od pozwu, opłaty od wniosku, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na biegłego, świadczenia pieniężne), bez konieczności płacenia prowizji, można  dokonywać wyłącznie w placówkach Poczty Polskiej.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2019-10-15
Publikacja w dniu:
2019-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Szymańska
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d