Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

 

Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać:

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.mediacja.gov.pl/

Strona internetowa Sądu Okręgowego w Łodzi: http://lodz.so.gov.pl/mediatorzy,m,mg,3,37

Film promujący mediacje zrealizowany przez Fundację Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów


Koordynatorzy do spraw mediacji

SSO Paweł Filipiak
Koordynator ds. mediacji w sprawach cywilnych

tel.: 785-920-888 w godz. 08:00 - 15:00

SSO Paweł Sydor
Koordynator ds. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej

tel.: 42 677-89-95 w godz. 08:00 - 15:00

 
Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi powołał koordynatorów ds. mediacji z dniem 1 stycznia 2017 roku na podstawie art. 16a par. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z par. 34 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 
Do zadań koordynatorów ds. mediacji należą: 
  • działania na rzecz rozwoju mediacji,
  • zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy sędziami i mediatorami oraz stałymi mediatorami;
  • współpraca przy organizowaniu spotkań informacyjnych, 
ponadto:
  • w obszarze mediacji rówieśniczej – także współpraca ze szkołami i placówkami wychowawczymi w zakresie szerzenia metod zarządzania konfliktami w szkole.
 
Zadania te koordynatorzy ds. mediacji wykonują również w Sądach Rejonowych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi. 
 
Koordynatorzy ds. mediacji nie udzielają porad prawnych, w tym również w konkretnych sprawach.

Rejestr zmian dla: Mediacje