Niebieski pokój

Przyjazny pokój przesłuchań – „Niebieski pokój”

Przyjazny pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko lub pokrzywdzony występujące w roli świadka będą czuć się komfortowo. Jest to miejsce przyjazne, nastawione na potrzeby przesłuchiwanego, takie które zminimalizuje stres związany z rolą świadka bądź uczestnika rozprawy sądowej i ułatwi uzyskanie od dziecka wiarygodnego materiału dowodowego podczas przesłuchania.

Pomieszczenie znajduje się w pokojach nr 212 oraz 213 (II piętro) w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi przy Al.Piłsudskiego 143.

„Niebieski pokój” składa się z dwóch pomieszczeń przedzielonych lustrem weneckim:

  • pokoju przesłuchań przeznaczonego dla osoby przesłuchiwanej, przesłuchującej oraz w razie potrzeby psychologa,
  • pokoju technicznego przeznaczonego dla stron, pełnomocników oraz innych uprawnionych osób.

Pokój przesłuchań wyposażony jest w dwie kolorowe kamery, mikrofony oraz zestawy nauszne pozwalające na bezpośrednie porozumiewanie się między pokojem technicznym a osobą przesłuchującą. Pokój umeblowany został w sposób zapewniający komfortowe przebywanie w nim osoby przesłuchującej.

Pokój może być wykorzystywany również do innych celów np. przesłuchanie dorosłych, badania psychologiczne, pedagogiczne, rozmowa z kuratorem, okazania. Pokój techniczny wyposażony jest w sprzęt audio-wideo pozwalający rejestrować przesłuchanie oraz sporządzić zapis na płycie DVD.

Rezerwację terminu czynności przesłuchania w „Niebieskim pokoju” należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną do Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Wniosek taki powinien zawierać sygnaturę sprawy, planowany termin przesłuchania oraz imię i nazwisko protokolanta wraz z numerem PESEL.

Oddział Gospodarczy

Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

tel.: (42) 677-47-38

tel.: (42) 677-46-19

faks: (42) 288-42-32

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami polityki bezpieczeństwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi - osoba protokołująca podczas przesłuchania, która pierwszy raz będzie korzystała z naszego pokoju przesłuchań zobowiązana jest pojawić się w Sądzie minimum godzinę przed rozpoczęciem przesłuchania celem zapoznania się z dokumentami polityki bezpieczeństwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi.