Statystyka Sądowa

Statystyka sądowa udostępniona została na podstawie §11 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 30 czerwca 2015 poz.925).