Wydziały

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi znajdują się następujące wydziały:


w budynku przy Al. Piłsudskiego 143

  • III Wydział Karny
  • IV Wydział Karny
  • VIII Wydział Cywilny

w budynku przy ul. Kopcińskiego 56

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Cywilny
  • Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym
  • V Wydział Rodzinny i Nieletnich